Lidmaatschap

“Musiceren en een instrument leren spelen doe je

natuurlijk bij Muziekvereniging Crescendo”

Lid worden van muziekvereniging Crescendo is meer dan muziek maken alleen. Je wordt lid van een fantastische vereniging waar veel leden zich inzetten om de vereniging zo goed als mogelijk te laten presteren. Ook jij kan deel uitmaken van deze bijzondere club. Je bent van harte welkom. Op deze pagina lees je alles over de voorwaarden en contributies. Hier kun je ook het aanmeldformulier vinden.

Aanmeldformulier

Om je in te schrijven bij de vereniging moet je het

aanmeldformulier invullen en versturen. Wij nemen

dan snel contact met je op.

Inschrijfgeld

Op het moment van aanmelden bij onze vereniging ben je éénmalig het inschrijfgeld verschuldigd. Dit geldt voor alle leden en is ter dekking

van de algemene kosten. Dit bedrag wordt aan het einde van het lidmaatschap niet terugbetaald.

Onderhoudsvergoeding bruikleeninstrument

Heb je geen eigen instrument, dan kun je (zolang de voorraad strekt) via de vereniging een muziekinstrument in bruikleen krijgen. In dat geval

betaal je naast de contributie een onderhoudsvergoeding ter dekking van het reguliere onderhoud aan het instrument. Deze

onderhoudsvergoeding is niet van toepassing op instrumenten die door meerdere personen gebruikt moeten worden (zoals slagwerk).

Blokfluiten worden niet in bruikleen verstrekt, maar kunnen zelf of via de vereniging gekocht worden.

Eenmalige bedragen: inschrijfgeld €15,00

Blokfluit voor blokfluitklas: Meld je nu aan voor blokfluitlessen en ontvang een gratis Aura blokfluit t.w.v. €30,00

Contributie (bedragen per maand):

Blokfluitklas: € 13,00

Leden en leerlingen die niet in een onderdeel spelen: €13,00

Blazersklas / Slagwerkgroep / Studieorkest: €18,00

Harmonieorkest: €20,50

Jazzband: €36,00

Onderhoudsvergoeding bruikleeninstrument: €5,00

Vanaf het derde lid binnen één gezin geldt een korting van 50% op de contributie Individueel les of groepsles Op de pagina muziekschool lees je alles over de mogelijkheden van lessen. De kosten van lessen komen bovenop de contributiebedragen. Voor leerlingen tot 21 jaar zijn de lessen vrijgesteld van BTW. Voor leerlingen tot 18 jaar geldt nog eens een subsidie van €3,50 per les. De bedragen voor lessen zijn als volgt: Individuele lessen: Tarief 30 minuten jonger dan 18 jaar: €18,00 - € 20,35 (afhankelijk van docent) Tarief 30 minuten jonger dan 21 jaar: €21,50 - € 23,85 (afhankelijk van docent) Tarief 30 minuten: € 26,00 - €28,85 (afhankelijk van docent) Declaratiefonds Het declaratiefonds is bedoeld voor inwoners van de gemeente Baarn, die een lager inkomen hebben dan 115% van hun bijstandsnorm. Via het declaratiefonds kunt u een vergoeding krijgen voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. Klik hier voor meer informatie.

De wijze van innen

Alle bedragen die verband houden met het lidmaatschap van de vereniging, zoals die op deze pagina vermeld staan, worden uitsluitend via

automatische incasso geïncasseerd. U geeft hiervoor bij het inschrijfformulier een machtiging af. Uiteraard wordt het incasseren gestopt zodra

uw lidmaatschap beëindigd is.

Hoe lang duurt het lidmaatschap?

Muziek leren spelen kost tijd en doorzettingsvermogen, daarnaast speel je samen met anderen en werk je aan verschillende concerten en

projecten daarom vragen we je niet halverwege het seizoen op te zeggen. Statutair is het toegestaan met een opzegtermijn van één maand op

te zeggen, maar wij willen u dringend vragen, in het kader van het groepsgevoel, op te zeggen aan het einde van een seizoen.

Jouw opzegging is alleen geldig als we die schriftelijk ontvangen (per post of per mail gericht aan de penningmeester). De inning van de

contributie en aanverwante bedragen wordt niet eerder beëindigd dan dat alle zaken die in bruikleen zijn verkregen (instrument, muziek, enz.)

bij de vereniging zijn ingeleverd (compleet en in goede staat). Het mailadres van de penningmeester is penningmeester@crescendobaarn.nl.

Aanmeldformulier

Om je in te schrijven bij de vereniging moet je het aanmeldformulier invullen en versturen. Wij nemen dan snel contact met je op. We heten je

nu al van harte welkom.

Lidmaatschap

“Musiceren en een instrument leren spelen doe je natuurlijk bij

Muziekvereniging Crescendo”

Lid worden van muziekvereniging Crescendo is meer dan muziek maken alleen. Je wordt lid van een fantastische vereniging waar veel leden zich inzetten om de vereniging zo goed als mogelijk te laten presteren. Ook jij kan deel uitmaken van deze bijzondere club. Je bent van harte welkom. Op deze pagina lees je alles over de voorwaarden en contributies. Hier kun je ook het aanmeldformulier vinden.

Aanmeldformulier

Om je in te schrijven bij de vereniging moet je het aanmeldformulier

invullen en versturen. Wij nemen dan snel contact met je op.

Inschrijfgeld

Op het moment van aanmelden bij onze vereniging ben je éénmalig

het inschrijfgeld verschuldigd. Dit geldt voor alle leden en is ter

dekking van de algemene kosten. Dit bedrag wordt aan het einde van

het lidmaatschap niet terugbetaald.

Onderhoudsvergoeding bruikleeninstrument

Heb je geen eigen instrument, dan kun je (zolang de voorraad strekt)

via de vereniging een muziekinstrument in bruikleen krijgen. In dat

geval betaal je naast de contributie een onderhoudsvergoeding ter

dekking van het reguliere onderhoud aan het instrument. Deze

onderhoudsvergoeding is niet van toepassing op instrumenten die

door meerdere personen gebruikt moeten worden (zoals slagwerk).

Blokfluiten worden niet in bruikleen verstrekt, maar kunnen zelf of via

de vereniging gekocht worden.

Eenmalige bedragen: inschrijfgeld €15,00

Blokfluit voor blokfluitklas: Meld je nu aan voor blokfluitlessen en

ontvang een gratis Aura blokfluit t.w.v. €30,00

Contributie (bedragen per maand):

Blokfluitklas: € 13,00

Leden en leerlingen die niet in een onderdeel spelen: €13,00

Blazersklas / Slagwerkgroep / Studieorkest: €18,00

Harmonieorkest: €20,50

Jazzband: €36,00

Onderhoudsvergoeding bruikleeninstrument: €5,00

Vanaf het derde lid binnen één gezin geldt een korting van 50% op de contributie Individueel les of groepsles Op de pagina muziekschool lees je alles over de mogelijkheden van lessen. De kosten van lessen komen bovenop de contributiebedragen. Voor leerlingen tot 21 jaar zijn de lessen vrijgesteld van BTW. Voor leerlingen tot 18 jaar geldt nog eens een subsidie van €3,50 per les. De bedragen voor lessen zijn als volgt: Individuele lessen: Tarief 30 minuten jonger dan 18 jaar: €18,00 - € 20,35 (afhankelijk van docent) Tarief 30 minuten jonger dan 21 jaar: €21,50 - € 23,85 (afhankelijk van docent) Tarief 30 minuten: € 26,00 - €28,85 (afhankelijk van docent) Declaratiefonds Het declaratiefonds is bedoeld voor inwoners van de gemeente Baarn, die een lager inkomen hebben dan 115% van hun bijstandsnorm. Via het declaratiefonds kunt u een vergoeding krijgen voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. Klik hier voor meer informatie.

De wijze van innen

Alle bedragen die verband houden met het lidmaatschap van de

vereniging, zoals die op deze pagina vermeld staan, worden

uitsluitend via automatische incasso geïncasseerd. U geeft hiervoor bij

het inschrijfformulier een machtiging af. Uiteraard wordt het

incasseren gestopt zodra uw lidmaatschap beëindigd is.

Hoe lang duurt het lidmaatschap?

Muziek leren spelen kost tijd en doorzettingsvermogen, daarnaast

speel je samen met anderen en werk je aan verschillende concerten

en projecten daarom vragen we je niet halverwege het seizoen op te

zeggen. Statutair is het toegestaan met een opzegtermijn van één

maand op te zeggen, maar wij willen u dringend vragen, in het kader

van het groepsgevoel, op te zeggen aan het einde van een seizoen.

Jouw opzegging is alleen geldig als we die schriftelijk ontvangen (per

post of per mail gericht aan de penningmeester). De inning van de

contributie en aanverwante bedragen wordt niet eerder beëindigd

dan dat alle zaken die in bruikleen zijn verkregen (instrument, muziek,

enz.) bij de vereniging zijn ingeleverd (compleet en in goede staat). Het

mailadres van de penningmeester is

penningmeester@crescendobaarn.nl.

Aanmeldformulier

Om je in te schrijven bij de vereniging moet je het aanmeldformulier

invullen en versturen. Wij nemen dan snel contact met je op. We heten

je nu al van harte welkom.

… als muziek je lief is
… als muziek je lief is