Crescendo betekent groei

Op 31 oktober 1894, werd de fanfare Crescendo opgericht.

In 1923 werd besloten verder te gaan als harmonie, zodat

ook klarinetten, hobo’s, fagotten en andere

houtinstrumenten bespeeld konden worden. De vereniging

ging toen verder als “Harmonie Crescendo”.

Al voor de kroning van Koningin Wilhelmina was er een

intensief contact met het koninklijk huis, waar Crescendo bij

menig verjaardagsfeest aanwezig was om de feestvreugde

te verhogen. Wij zijn er dan ook trots op dat Prins Bernhard

vele jaren onze beschermheer is geweest.

"Al meer dan 110 jaar musiceert Crescendo: brengt muziek

op straat, in de muziektent, in de Pekingtuin, in de

speeldoos en daarmee in onze harten. We mogen de muziek

met elkaar beleven. De eerste directeur, de befaamde heer

Van Dapperen zei het al: muziek is beschaving. Crescendo is

zo'n brenger van beschaving" aldus Mr. J.P. Miedema, voormalig burgemeester van Baarn.

Op 30 oktober 1894 werd in de werkplaats van de heer J. Lacunes door een twaalftal muzikanten besloten Fanfarekorps "Crescendo" op te

richten. In de voorrede van het allereerste notulenboek verwoordt een van de oprichters het doel van deze 'kersverse' vereniging als volgt:

"Het beoefenen van instrumentale muziek, om daardoor veredelend op hare leden te werken. En muzikale kennis en beschaving te kweeken,

door het houden van oefeningen en het geven van uitvoeringen en ook wel wedstrijden te geven". Met dit doel voor ogen werd met algemene

stemmen het oprichtingstrio de heren C. Schuilenburg, T. Veldhuizen en J. Lacunes als bestuur gekozen, die respectievelijk de functies van

president, secretaris en penningmeester op zich namen. Het dirigentschap, toen directeurschap genoemd, nam de heer Van Dapperen geheel

vrijwillig aan, hetgeen de startende vereniging natuurlijk direct een grote financiële verlichting gaf.

Drie grote meesters

Al direkt bij de oprichting in 1894 aanvaarde de heer Van Dapperen het 'directeurschap' van de vereniging. In het dagelijks leven was de heer

Van Dapperen muziekleraar en van zijn muzikale kwaliteiten heeft Crescendo maar liefst 43 jaar mogen genieten. Van Dapperen was een

uitzonderlijk man, die Crescendo naar ongekende hoogte wist te stuwen. Van hem is ondermeer bekend, dat hij 's avonds op zijn fiets door het

dorp reed om te controleren of de leerlingen thuis oefenden. Enkele gevleugelde woorden van Van Dapperen: "Ik zeg altijd tegen de 'jongens':

We kunnen het concertgebouw niet evenaren, maar als we er maar een zwakke afspiegeling van zijn door de liefde waarmede jullie muziek

maken, dan is ons bestaan gerechtvaardigd".

De tweede dirigent die zijn stempel op Crescendo heeft gedrukt was Veenendaal. Onder leiding van deze van huis uit trompettist/violist van

het Promenadeorkest, begon Crescendo aan een opgang tot de hoogste sporten van de muzikale ladder. Zo werd in 1950 meegewerkt aan de

succesvolle revue 'Baarn, Parel van het Gooi' van Simon Zwiep en waagde hij het zelfs om een langspeelplaat te maken met Crescendo. Ook

van deze man kan gezegd worden: hij was met hart en ziel een Crescendoman.

De heer Vedder maakte zich al vanaf 1946 zeer verdienstelijk voor de vereniging. Eerst als bassist, maar later ook als instructeur van de

tamboers en als voorzitter heeft zij zijn steentje bijgedragen aan de bloei van Crescendo. In 1977 heeft hij zijn contrabas ingeruild voor het

dirigeerstokje. Vanaf die tijd heeft de heer Vedder als dirigent een dubbelrol vervult. Behalve het Harmonie orkest dirigeerde hij ook het Studie

orkest. In 1994 heeft Crescendo - ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum - zich onder zijn leiding op een CD (muzikaal) laten vereeuwigen.

In 1998 heeft de vereniging op grootse wijze afscheid genomen van de heer Vedder als dirigent. Tot op zeer hoge leeftijd speelde de heer

Vedder contrabas in het Harmonie orkest. In november 2016 werd hij onderscheiden voor zijn zeventig jarig lidmaatschap. Een maand later

overleed de heer Vedder. Crescendo prijst zich gelukkig met deze voor de vereniging zeer betrokken meester.

Koninginnedag en defilé

Koninginnedag heeft met name bekendheid gekregen door de bloemendefilés. Als eerbetoon voor de jarige Koningin Juliana trok de stoet

voorbij aan het bordes van het paleis waarop de gehele Koninklijke familie had plaatsgenomen. Hierbij werden door de vele duizenden

mensen de treden van het bordes bedekt met bloemen zodat als het ware een 'bloementapijt' werd gevormd. Vanaf het eerste defilé in 1937

tot en met het laatste in 1980, geen enkel jaar uitgezonderd, heeft Crescendo haar muzikale medewerking verleend aan de viering met

Koninginnedag met verschillende verenigingsonderdelen.

Sfeervolle uitstapjes

Crescendo in het Nederlands Sanatorium in Davos. In 1955 reisde Crescendo naar Zwitserland. Het merendeel van de reisgenoten was nog

nooit in het buitenland geweest. Behalve het bezichtigen van de vele dorpen en steden die zij tijdens de reis aandeden, genoten de 135

deelnemers ook van het overvloedige natuurschoon. Een van de hoogtepunten van deze reis was beslist het concert dat Crescendo mocht

geven voor de 200 patiënten in het Nederlands Sanatorium te Davos.

Crescendo op TV

Crescendo heeft menig keer een rol gespeeld in

televisieprogramma's. Een hoofdrol was weggelegd voor

Crescendo's jonge hoornist Frans Broerze in het VARA

kinderprogramma 'Ik en de musicus'. In het programma 'Stuif

es In' trad het tubaduo Hendrik Jan Renes en Jan Jansen op.

Terwijl trompettist Frans de Vries live te zien was in de

'Willem Ruis Show'. Ook de Boerenkapel wist de weg naar de

televisiestad Hilversum te vinden. Toen Veronica de B-status

had verkregen, bracht de Boerenkapel deze omroep een

serenade tijdens hun live televisieshow vanuit het Veronica

hoofdgebouw. Voor de opname van een aflevering van de

populaire televisieserie 'Pipo de Clown' maakte Crescendo

een mars in het bos bij Groeneveld. Maar 'sapperdeflap' een

bananenschil lag op Crescendo's pad en het ene na het

andere lid gleed uit en kwam ten val. Pipo's bekende

woorden waren nog nooit zo toepasselijk als toen voor

Crescendo: "Dag vogels, dag bloemen, dag ...........

instrumenten".

Crescendo betekent groei

Op 31 oktober 1894, werd de fanfare Crescendo opgericht. In 1923

werd besloten verder te gaan als harmonie, zodat ook klarinetten,

hobo’s, fagotten en andere houtinstrumenten bespeeld konden

worden. De vereniging ging toen verder als “Harmonie Crescendo”.

Al voor de kroning van Koningin Wilhelmina was er een intensief

contact met het koninklijk huis, waar Crescendo bij menig

verjaardagsfeest aanwezig was om de feestvreugde te verhogen. Wij

zijn er dan ook trots op dat Prins Bernhard vele jaren onze

beschermheer is geweest.

"Al meer dan 110 jaar musiceert Crescendo: brengt muziek op straat,

in de muziektent, in de Pekingtuin, in de speeldoos en daarmee in

onze harten. We mogen de muziek met elkaar beleven. De eerste

directeur, de befaamde heer Van Dapperen zei het al: muziek is

beschaving. Crescendo is zo'n brenger van beschaving" aldus Mr. J.P.

Miedema, voormalig burgemeester van Baarn.

Op 30 oktober 1894 werd in de werkplaats van de heer J. Lacunes

door een twaalftal muzikanten besloten Fanfarekorps "Crescendo" op

te richten. In de voorrede van het allereerste notulenboek verwoordt

een van de oprichters het doel van deze 'kersverse' vereniging als

volgt: "Het beoefenen van instrumentale muziek, om daardoor

veredelend op hare leden te werken. En muzikale kennis en

beschaving te kweeken, door het houden van oefeningen en het

geven van uitvoeringen en ook wel wedstrijden te geven". Met dit doel

voor ogen werd met algemene stemmen het oprichtingstrio de heren

C. Schuilenburg, T. Veldhuizen en J. Lacunes als bestuur gekozen, die

respectievelijk de functies van president, secretaris en

penningmeester op zich namen. Het dirigentschap, toen

directeurschap genoemd, nam de heer Van Dapperen geheel vrijwillig

aan, hetgeen de startende vereniging natuurlijk direct een grote

financiële verlichting gaf.

Drie grote meesters

Al direkt bij de oprichting in 1894 aanvaarde de heer Van Dapperen

het 'directeurschap' van de vereniging. In het dagelijks leven was de

heer Van Dapperen muziekleraar en van zijn muzikale kwaliteiten

heeft Crescendo maar liefst 43 jaar mogen genieten. Van Dapperen

was een uitzonderlijk man, die Crescendo naar ongekende hoogte wist

te stuwen. Van hem is ondermeer bekend, dat hij 's avonds op zijn

fiets door het dorp reed om te controleren of de leerlingen thuis

oefenden. Enkele gevleugelde woorden van Van Dapperen: "Ik zeg

altijd tegen de 'jongens': We kunnen het concertgebouw niet

evenaren, maar als we er maar een zwakke afspiegeling van zijn door

de liefde waarmede jullie muziek maken, dan is ons bestaan

gerechtvaardigd".

De tweede dirigent die zijn stempel op Crescendo heeft gedrukt was

Veenendaal. Onder leiding van deze van huis uit trompettist/violist van

het Promenadeorkest, begon Crescendo aan een opgang tot de

hoogste sporten van de muzikale ladder. Zo werd in 1950 meegewerkt

aan de succesvolle revue 'Baarn, Parel van het Gooi' van Simon Zwiep

en waagde hij het zelfs om een langspeelplaat te maken met

Crescendo. Ook van deze man kan gezegd worden: hij was met hart

en ziel een Crescendoman.

De heer Vedder maakte zich al vanaf 1946 zeer verdienstelijk voor de

vereniging. Eerst als bassist, maar later ook als instructeur van de

tamboers en als voorzitter heeft zij zijn steentje bijgedragen aan de

bloei van Crescendo. In 1977 heeft hij zijn contrabas ingeruild voor het

dirigeerstokje. Vanaf die tijd heeft de heer Vedder als dirigent een

dubbelrol vervult. Behalve het Harmonie orkest dirigeerde hij ook het

Studie orkest. In 1994 heeft Crescendo - ter gelegenheid van het 100-

jarig jubileum - zich onder zijn leiding op een CD (muzikaal) laten

vereeuwigen. In 1998 heeft de vereniging op grootse wijze afscheid

genomen van de heer Vedder als dirigent. Tot op zerr hoge leeftijd

speelde de heer Vedder contrabas in het Harmonie orkest. In

november 2016 werd hij onderscheiden voor zijn zeventig jarig

lidmaatschap. Een maand later overleed de heer Vedder. Crescendo

prijst zich gelukkig met deze voor de vereniging zeer betrokken

meester.

Koninginnedag en defilé

Koninginnedag heeft met name bekendheid gekregen door de

bloemendefilés. Als eerbetoon voor de jarige Koningin Juliana trok de

stoet voorbij aan het bordes van het paleis waarop de gehele

Koninklijke familie had plaatsgenomen. Hierbij werden door de vele

duizenden mensen de treden van het bordes bedekt met bloemen

zodat als het ware een 'bloementapijt' werd gevormd. Vanaf het

eerste defilé in 1937 tot en met het laatste in 1980, geen enkel jaar

uitgezonderd, heeft Crescendo haar muzikale medewerking verleend

aan de viering met Koninginnedag met verschillende

verenigingsonderdelen.

Sfeervolle uitstapjes

Crescendo in het Nederlands Sanatorium in Davos. In 1955 reisde

Crescendo naar Zwitserland. Het merendeel van de reisgenoten was

nog nooit in het buitenland geweest. Behalve het bezichtigen van de

vele dorpen en steden die zij tijdens de reis aandeden, genoten de 135

deelnemers ook van het overvloedige natuurschoon. Een van de

hoogtepunten van deze reis was beslist het concert dat Crescendo

mocht geven voor de 200 patiënten in het Nederlands Sanatorium te

Davos.

Crescendo op TV

Crescendo heeft menig keer een rol gespeeld in televisieprogramma's.

Een hoofdrol was weggelegd voor Crescendo's jonge hoornist Frans

Broerze in het VARA kinderprogramma 'Ik en de musicus'. In het

programma 'Stuif es In' trad het tubaduo Hendrik Jan Renes en Jan

Jansen op. Terwijl trompettist Frans de Vries live te zien was in de

'Willem Ruis Show'. Ook de Boerenkapel wist de weg naar de

televisiestad Hilversum te vinden. Toen Veronica de B-status had

verkregen, bracht de Boerenkapel deze omroep een serenade tijdens

hun live televisieshow vanuit het Veronica hoofdgebouw. Voor de

opname van een aflevering van de populaire televisieserie 'Pipo de

Clown' maakte Crescendo een mars in het bos bij Groeneveld. Maar

'sapperdeflap' een bananenschil lag op Crescendo's pad en het ene na

het andere lid gleed uit en kwam ten val. Pipo's bekende woorden

waren nog nooit zo toepasselijk als toen voor Crescendo: "Dag vogels,

dag bloemen, dag ........... instrumenten".

… als muziek je lief is
… als muziek je lief is