Het Crescendo gebouw

In 1985 is het verenigingsgebouw van Crescendo aan

de Plataanlaan in gebruik genomen. Het gebouw is

eigendom van Crescendo en de afgelopen jaren

uitgebreid met een aantal leslokalen voor de

muziekschool en de keuken en de bar zijn

vernieuwd.

Vijfendertig jaar lang heeft Crescendo zonder problemen, en zonder klachten van omwonenden, gebruik kunnen maken van haar gebouw. Sinds 2017 zijn er echter een aantal ontwikkelingen die mogelijk voor Crescendo in de toekomst problemen kunnen opleveren. Het terrein achter en links van Crescendo wordt ontwikkeld met een groot aantal luxe woningen. De meeste van deze woningen zijn direct aangrenzend aan het gebouw van Crescendo gelokaliseerd. Onderstaand krantenartikel in de Baarnsche Courant eind 2019 verwoord de zorg van Crescendo op de juiste manier. “We spelen al dertig jaar met de deuren open in de zomer. Daar heeft nog nooit iemand over geklaagd. En nu moeten ze ineens dicht”. Aldus een bezorgde voorzitter Johan Laseur van muziekvereniging Crescendo. Afgelopen juni heeft de raad de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld waarin is opgenomen dat Crescendo altijd met gesloten deuren en ramen moet oefenen. De afgelopen drie jaar heeft Crescendo uitvoerig met de gemeente Baarn en andere partijen gesproken over de ontwikkelingen rond haar verenigingsgebouw aan de Plataanlaan. Niet alleen pal achter het gebouw, aan de Heuveloordstraat 11A en 11B, worden woningen gebouwd maar ook op diverse andere percelen waaronder het terrein van de huidige Boemerang. “Crescendo zit straks ingeklemd in een woonwijk met woningen tussen de zes en de acht ton. Dat is vragen om problemen” zegt Gijs Kranendonk, bestuurslid en woordvoerder gebouw. Daarnaast heeft Crescendo al enige jaren geleden aangegeven, vanwege de groei van de activiteiten, behoefte te hebben aan meer ruimte. Grotere zalen voor orkestrepetities en meer oefenruimtes voor individueel muziekonderwijs. Twee jaar geleden zijn deze wensen door wethouder Jansma meegenomen in het integrale plan voor de ontwikkeling van het hele gebied. Crescendo zou gaan nieuwbouwen op de plek van de Boemerang was toen het idee. “Dat plan heeft het niet gehaald en als we nu op de bestaande locatie moeten gaan uitbreiden komen we mogelijk in conflict met de nieuwe bewoners van de te realiseren villa’s” verzucht Johan Laseur. De zorgen van de club zijn besproken met de wethouder en een oplossing zou kunnen zijn dat Crescendo haar gebouw verkoopt en elders gaat nieuwbouwen. Op dit moment loopt, ook op verzoek van de gemeente, een onderzoek het ijsbaanterrein multifunctioneel in te zetten. Dat zou prima gecombineerd kunnen worden met een multifunctioneel gebouw voor meerdere partijen waarin Crescendo haar eigen gebouw kan realiseren. Die mogelijkheden worden nu onderzocht. “Er is een, uiterst plezierig verlopen, eerste gesprek geweest met het bestuur van de ijsbaanvereniging. Samen gaan we kijken, tekenen en rekenen wat de mogelijkheden zijn” verduidelijkt Gijs Kranendonk. De gemeente Baarn zal voor die plannen met een architect een berekening gaan maken waarna gekeken zal worden naar de financiële haalbaarheid van deze plannen. Dit onderzoek moet binnen een paar maanden kunnen worden afgerond. “Met een beetje goede wil en wederzijds begrip kan iedereen er beter van worden en hebben wij, als 125 jarige vereniging, de garantie op voortbestaan. We kunnen dan weer minstens vijftig jaar vooruit” besluit een immer positieve Johan Laseur. Crescendo heeft de zorg over haar toekomst gedeeld met de gemeente Baarn. Gezamenlijk wordt nu gekeken of verplaatsing van Crescendo mogelijk is. Op dit moment wordt de locatie direct links van de IJsbaan (richting het benzinestation) onderzocht. Bestemmingsplan, bodemgesteldheid en stichtingskosten zijn onderwerp van onderzoek. Naar verwachting zal er in 2020 meer duidelijkheid zijn over de mogelijkheden.

Het Crescendo gebouw

In 1985 is het verenigingsgebouw van Crescendo aan de

Plataanlaan in gebruik genomen. Het gebouw is eigendom van

Crescendo en de afgelopen jaren uitgebreid met een aantal

leslokalen voor de muziekschool en de keuken en de bar zijn

vernieuwd.

Vijfendertig jaar lang heeft Crescendo zonder problemen, en zonder klachten van omwonenden, gebruik kunnen maken van haar gebouw. Sinds 2017 zijn er echter een aantal ontwikkelingen die mogelijk voor Crescendo in de toekomst problemen kunnen opleveren. Het terrein achter en links van Crescendo wordt ontwikkeld met een groot aantal luxe woningen. De meeste van deze woningen zijn direct aangrenzend aan het gebouw van Crescendo gelokaliseerd. Onderstaand krantenartikel in de Baarnsche Courant eind 2019 verwoord de zorg van Crescendo op de juiste manier. “We spelen al dertig jaar met de deuren open in de zomer. Daar heeft nog nooit iemand over geklaagd. En nu moeten ze ineens dicht”. Aldus een bezorgde voorzitter Johan Laseur van muziekvereniging Crescendo. Afgelopen juni heeft de raad de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld waarin is opgenomen dat Crescendo altijd met gesloten deuren en ramen moet oefenen. De afgelopen drie jaar heeft Crescendo uitvoerig met de gemeente Baarn en andere partijen gesproken over de ontwikkelingen rond haar verenigingsgebouw aan de Plataanlaan. Niet alleen pal achter het gebouw, aan de Heuveloordstraat 11A en 11B, worden woningen gebouwd maar ook op diverse andere percelen waaronder het terrein van de huidige Boemerang. “Crescendo zit straks ingeklemd in een woonwijk met woningen tussen de zes en de acht ton. Dat is vragen om problemen” zegt Gijs Kranendonk, bestuurslid en woordvoerder gebouw. Daarnaast heeft Crescendo al enige jaren geleden aangegeven, vanwege de groei van de activiteiten, behoefte te hebben aan meer ruimte. Grotere zalen voor orkestrepetities en meer oefenruimtes voor individueel muziekonderwijs. Twee jaar geleden zijn deze wensen door wethouder Jansma meegenomen in het integrale plan voor de ontwikkeling van het hele gebied. Crescendo zou gaan nieuwbouwen op de plek van de Boemerang was toen het idee. “Dat plan heeft het niet gehaald en als we nu op de bestaande locatie moeten gaan uitbreiden komen we mogelijk in conflict met de nieuwe bewoners van de te realiseren villa’s” verzucht Johan Laseur. De zorgen van de club zijn besproken met de wethouder en een oplossing zou kunnen zijn dat Crescendo haar gebouw verkoopt en elders gaat nieuwbouwen. Op dit moment loopt, ook op verzoek van de gemeente, een onderzoek het ijsbaanterrein multifunctioneel in te zetten. Dat zou prima gecombineerd kunnen worden met een multifunctioneel gebouw voor meerdere partijen waarin Crescendo haar eigen gebouw kan realiseren. Die mogelijkheden worden nu onderzocht. “Er is een, uiterst plezierig verlopen, eerste gesprek geweest met het bestuur van de ijsbaanvereniging. Samen gaan we kijken, tekenen en rekenen wat de mogelijkheden zijn” verduidelijkt Gijs Kranendonk. De gemeente Baarn zal voor die plannen met een architect een berekening gaan maken waarna gekeken zal worden naar de financiële haalbaarheid van deze plannen. Dit onderzoek moet binnen een paar maanden kunnen worden afgerond. “Met een beetje goede wil en wederzijds begrip kan iedereen er beter van worden en hebben wij, als 125 jarige vereniging, de garantie op voortbestaan. We kunnen dan weer minstens vijftig jaar vooruit” besluit een immer positieve Johan Laseur. Crescendo heeft de zorg over haar toekomst gedeeld met de gemeente Baarn. Gezamenlijk wordt nu gekeken of verplaatsing van Crescendo mogelijk is. Op dit moment wordt de locatie direct links van de IJsbaan (richting het benzinestation) onderzocht. Bestemmingsplan, bodemgesteldheid en stichtingskosten zijn onderwerp van onderzoek. Naar verwachting zal er in 2020 meer duidelijkheid zijn over de mogelijkheden.
… als muziek je lief is
… als muziek je lief is